Thế giới hosting chất luợng caoBy 12/25/2012Logo thegioihosting.us
thegioihosting.us
Phí bản quyền phần mềm by 5/9/2013 8:04:36 AM

Phí bản quyền phần mềm

Virtuozzo Container

Phiên bản
Chi phí
Đăng ký ít nhất
Virtuozzo – 1 VPS
380.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 3 VPS
950.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 5 VPS
1.329.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 10 VPS
1.899.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 20 VPS
3.038.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 30 VPS
3.418.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 40 VPS
3.798.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 50 VPS
4.178.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 60 VPS
4.558.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 70 VPS
4.937.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 80 VPS
5.317.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 90 VPS
5.697.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 100 VPS
6.077.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 150 VPS
7.976.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Virtuozzo – 200 VPS
9.875.000 VNĐ / tháng
6 tháng

Plesk Control Panel (cho Dedicated Windows hoặc Linux)
Phiên bản
Chi phí
Đăng ký ít nhất
Plesk 10 Domain
197.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Plesk 100 Domain
591.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Plesk Unlimited Domain
1.059.000 VNĐ / tháng
6 tháng

Plesk Control Panel (cho VPS Windows hoặc Linux)
Phiên bản
Chi phí
Đăng ký ít nhất
Plesk 10 Domain
76.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Plesk 100 Domain
151.000 VNĐ / tháng
6 tháng
Plesk Unlimited Domain
222.000 VNĐ / tháng
6 tháng

Giá License Plesk VPS chỉ áp dụng khi VPS được triển khai trên nền Virtuozzo Containers. Nếu VPS không triển khai trên nền Virtuozzo Containers thì phải đăng ký theo giá License Dedicated.