Thế giới hosting chất luợng caoBy 12/25/2012Logo thegioihosting.us
thegioihosting.us
Email server by 5/8/2013 1:21:02 AM

Email server

Tại sao cần email server?

 • Quý khách đang dùng share Web Hosting để dùng Mail?
 • Mail bị Spam,Virus?
 • Hoạt động không ổn định?
 • Bị từ chối vì mail bạn bị đưa vào BlackList cho là spam?
 • Không kiểm soát được nội dung?
 • Không check mail online / offline & webmail?

Email server sẽ đáp ứng và xử lý tốt các tình huống trên.

Đặc tính email server

 • Server Mail riêng biệt
 • Khả năng xử lý với email số lượng lớn hàng ngày
 • Hệ thống mail bảo mật
 • Control Panel quản lý và tạo Email cho nhân viên
 • Thiết lập được dung lượng tối đa của từng email
 • Check Email được tên cả 2 trên Outlook Express (tại văn phòng cty) hay Webmail (khi đi công tác)
 • Hỗ trợ Forwarder email để setup Email Offline
 • Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng
 • Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên hay các trưởng phòng (Trưởng phòng nhận kiểm soát được nhân viên hay Giám đốc kiểm soát được trưởng phòng lẫn nhân viên)
 • Chống được Virus cực kỳ hiệu quả
 • Chống bị Spam mail cực kỳ hiệu quả
 • Chống bomb mail