Thế giới hosting chất luợng caoBy 12/25/2012Logo thegioihosting.us
thegioihosting.us
Dịch vụ Email server by 10/7/2015 2:36:23 PM

Dịch vụ Email server

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-
Đặc Tính Server Mail Server CheapEmail #0
Email #1
Email #2
Email #3
Email #4
Email #5
Dung lượng đĩa cứng6G11 GB
21 GB
51 GB
110 GB
200 GB
230 GB
Số lượng Email Online (POP3 account)510
50
70
120
200
400
Số lượng Email forwarder
(dùng để làm Mail offline nếu như không dùng Catch All)
520
50
100
120
200
400
Mail List12
3
10
15
20
40
Catch All (Dùng để làm Email Offline)
(tạo được số lượng email không hạn chế ở server offline)
Dịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email server
Quản lý email vào
(Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên)
Dịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email server
Quản lý email gửi ra
(Kiểm soát nội dung gửi ra của nhân viên)
Dịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email server
Check mail bằng Webmail / Microsoft outlookDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email serverDịch vụ Email server
Giá / tháng50.000 VNĐ100.000 VNĐ180.000 VNĐ300.000 VNĐ450.000 VNĐ650.000 VNĐ750.000 VNĐ

Dịch vụ bổ sung cho email server

50G HDD Email Server
 • 450.000 đ/1 tháng
 • 1.215.000 đ/3 tháng
 • 2.298.000 đ/6 tháng
 • 4.320.000 đ/12 tháng
100G HDD Email Server
 • 720.000 đ/1 tháng
 • 1.944.000 đ/3 tháng
 • 3.672.000 đ/6 tháng
 • 6.912.000 đ/12 tháng
250G HDD Email Server
 • 1.350.000 đ/1 tháng
 • 3.645.000 đ/3 tháng
 • 6.888.000 đ/6 tháng
 • 12.960.000 đ/12 tháng