Thế giới hosting chất luợng caoBy 12/25/2012Logo thegioihosting.us
thegioihosting.us
Chứng thực Symantec SSL by 5/9/2013 8:04:37 AM

Chứng thực Symantec SSL

Tên dịch vụ
Phí setup (VNĐ)
Phí duy trì (VNĐ)
Symantec Secure Site
500.000
7.596.000 VNĐ / năm
Symantec Secure Site Pro
1.000.000
16.356.000 VNĐ / năm
Symantec Site with EV
1.000.000
19.416.000 VNĐ / năm
Symantec Site Pro with EV
2.000.000
30.276.000 VNĐ / năm

Gía trên chưa bao gồm VAT.

Tính năng
Secure Site
Secure Site Pro
Site with EV
Site Pro with EV
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Phương thức chứng thực chứng thực qua thông tin doanh nghiệp chứng thực qua thông tin doanh nghiệp Chứng thực mở rộng Chứng thực mở rộng
Số domain được bảo mật
1
1
1
1
Thanh địa chỉ màu xanh
-
-
Chứng thực Symantec SSL
Chứng thực Symantec SSL
Chính sách bảo hiểm
$1.000.000
$1.250.000
$1.500.000
$1.500.000
Trust level
Deluxe
Deluxe
Premium
Premium
Brand Recognition
High
High
High
High
Site Seal
Dynamic
Dynamic
Dynamic
Dynamic
Server Gated Cryptography
-
Chứng thực Symantec SSL
-
Chứng thực Symantec SSL
Browser Security Lock
Chứng thực Symantec SSL
Chứng thực Symantec SSL
Chứng thực Symantec SSL
Chứng thực Symantec SSL
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Chứng thực Symantec SSL
Chứng thực Symantec SSL
Chứng thực Symantec SSL
Chứng thực Symantec SSL
Hỗ trợ mọi thiết bị di động
-
-
-
-
Thời gian cấp phát
1-2 ngày
1-2 ngày
5-10 ngày
5-10 ngày
Cho phép đăng ký
1-4 năm
1-4 năm
1-2 năm
1-2 năm
Thu hồi và thay thế
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng
24/7
24/7
24/7
24/7