Thế giới hosting chất luợng caoBy 12/25/2012Logo thegioihosting.us
thegioihosting.us
Chứng thực GeoTrust SSL by 5/9/2013 8:04:36 AM

Chứng thực GeoTrust SSL

Tên dịch vụ
Phí setup (VNĐ)
Phí duy trì (VNĐ)
RapidSSL
100.000
312.000 VNĐ/năm
GeoTrust Quick SSL
200.000
1.788.000 VNĐ/năm
GeoTrust True BusinessID
1.000.000
2.844.000 VNĐ/năm
GeoTrust True BusinessID Wildcard
1.000.000
12.660.000 VNĐ/năm
GeoTrust Quick SSL Premium
200.000
2.532.000 VNĐ/năm
GeoTrust True BusinessID with EV
1.000.000
3.696.000 VNĐ/năm

Giá trên chưa bao gồm VAT.

Tính năng
Rapid SSL
GeoTrust Quick SSL
Quick SSL Premium
True BusinessID
True BusinessID with EV
True BusinessID Wildcard
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Phương thức chứng thực Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain chứng thực qua thông tin doanh nghiệp Chứng thực mở rộng chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
Số domain được bảo mật
1
1
1
1
1
Không giới hạn
Thanh địa chỉ màu xanh
-
-
-
-
Chứng thực GeoTrust SSL
-
Chính sách bảo hiểm
$10.000
$10.000
$100.000
$250.000
$500.000
$125.000
Trust level
Standard
Standard
Standard
Deluxe
Premium
Deluxe
Brand Recognition
Moderate
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Site Seal
Static
Static
Dynamic
Dynamic
Dynamic
Dynamic
Server Gated Cryptography
-
-
-
-
Chứng thực GeoTrust SSL
-
Browser Security Lock
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Hỗ trợ mọi thiết bị di động
-
-
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Chứng thực GeoTrust SSL
Thời gian cấp phát
1-2 ngày
1-2 ngày
1-2 ngày
5-10 ngày
5-10 ngày
5-10 ngày
Cho phép đăng ký
1-4 năm
1-4 năm
1-4 năm
1-4 năm
1-2 năm
1-4 năm
Thu hồi và thay thế
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng
24/7
24/7
24/7
24/7
24/7
24/7