Thế giới hosting chất luợng caoBy 12/25/2012Logo thegioihosting.us
thegioihosting.us
Chứng thực Comodo SSL by 5/9/2013 8:04:37 AM

Chứng thực Comodo SSL

Tên dịch vụ
Phí setup (VNĐ)
Phí duy trì (VNĐ)
Comodo EV
1.000.000
3.516.000 VNĐ / năm
Comodo EV SGC
1.000.000
3.564.000 VNĐ / năm
Comodo Premium Wildcard
500.000
5.040.000 VNĐ / năm
Comodo Instant
100.000
636.000 VNĐ / năm
Comodo Essential
100.000
348.000 VNĐ / năm
Comodo Essential Wildcard
200.000
2.004.000 VNĐ / năm

Giá trên chưa bao gồm VAT.

Tính năng
Comodo EV
Comodo EV SGC
Comodo Premium Wildcard
Comodo Instant
Comodo Essential
Comodo Essential Wildcard
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Phương thức chứng thực Chứng thực mở rộng Chứng thực mở rộng chứng thực qua thông tin doanh nghiệp chứng thực qua thông tin doanh nghiệp Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain
Số domain được bảo mật
1
1
Không giới hạn
1
1
Không giới hạn
Thanh địa chỉ màu xanh
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
-
-
-
-
Chính sách bảo hiểm
$250.000
$250.000
$250.000
$50.000
$10.000
$10.000
Trust level
Premium
Premium
Deluxe
Deluxe
Standard
Deluxe
Brand Recognition
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Site Seal
Dynamic
Dynamic
Dynamic
Dynamic
-
-
Server Gated Cryptography
-
Chứng thực Comodo SSL
-
-
-
-
Browser Security Lock
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Hỗ trợ mọi thiết bị di động
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Chứng thực Comodo SSL
Thời gian cấp phát
5-10 ngày
5-10 ngày
1-2 ngày
1-2 ngày
1-2 ngày
1-2 ngày
Cho phép đăng ký
1-2 năm
1-2 năm
1-5 năm
1-5 năm
1-5 năm
1-3 năm
Thu hồi và thay thế
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng
24/7
24/7
24/7
24/7
24/7
24/7