Thế giới hosting chất luợng caoBy 12/25/2012Logo thegioihosting.us
thegioihosting.us
Chứng thư SSL by 2/26/2015 10:09:44 AM

Chứng thư SSL

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Chứng thực website là gì?

Giấy chứng nhận SSL (Secure Sockets Layer) là một chứng chỉ kỹ thuật số mà xác thực danh tính của một trang web và mã hóa thông tin gửi đến máy chủ sử dụng công nghệ SSL. Mã hóa là quá trình xáo trộn dữ liệu vào một định dạng không đọc được mà chỉ có thể được trả lại cho một định dạng có thể đọc được với các khóa giải mã thích hợp.

Giấy chứng nhận SSL phục vụ như một “hộ chiếu online” chứng thực độ an toàn của website trong việc bảo mật thông tin nhạy cảm mà người dùng có thể đưa vào trang web (ví dụ như bảo vệ thông tin thẻ tín dụng, hay thông tin cá nhân) trong quá trình người dùng web gửi những thông tin này tới máy chủ của website. Khi người dùng Internet cố gắng để gửi thông tin bí mật đến một máy chủ web, trình duyệt của người dùng truy cập chứng chỉ số của máy chủ và thiết lập một kết nối an toàn.

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

SSL làm việc như thế nào ?

Chứng thư SSL

Tìm hiểu thêm về SSL

Chứng thư SSL

SSL cung cấp 1 chuẩn mã hóa mạnh mẽ nhất để bảo vệ các thông tin trong quá trình giao dịch trực tuyến.

Tại sao bạn cần Chứng Thực Website (SSL Certificate)?

Chứng thực website, đảm bảo mua sắm Internet an toàn, dễ dàng và thuận tiện. Đảm bảo an toàn cho người sử dụng website của bạn (khách hàng của bạn) khi họ nhập thông tin nhạy cảm như:

  • Thẻ tín dụng.
  • Địa chỉ email.
  • Hoặc dữ liệu cá nhân khác…

Chứng Thực Website sẽ thiết lập kết nối an toàn mà không gián đoạn giữ trình duyệt web của người dùng và máy chủ của website của bạn. Khi website sử dụng Chứng thực website, người duyệt web sẽ thấy một biểu tượng ”khóa móc” trên thanh trạng thái của trình duyệt và tiền tố “https://” trong URL (địa chỉ trang web). Đó là những chỉ dấu báo hiệu cho người dùng web thấy là website của bạn an toàn, cón thể bảo vệ thông tin mà người dùng đưa vào trang web của bạn.

Ngược lại, nếu người dùng gửi thông tin cá nhân cho một trang web không có bảo đảm (ví dụ, một trang web mà không được bảo vệ bằng một chứng chỉ SSL hợp lệ), trình duyệt web có thể sẽ cảnh báo người dùng rằng những dữ liệu mà người dùng đưa vào trang web đó có thể bị chặn và đánh cắp bởi các bên thứ ba. Đối mặt với những cảnh báo như vậy,người sử dụng Internet nhiều khả năng sẽ tìm nơi khác để mua hàng.

Vậy, những gì xảy ra khi một máy tính kết nối với một Website đã được chứng thực ?

Chứng thư SSL

Trình duyệt làm thế nào để kiểm tra một SSL là có thực hay không ?

Chứng thư SSL

Khi Website gửi cho trình duyệt một chứng chỉ SSL, trình duyệt sẽ gửi chứng chỉ này đến một máy chủ lưu trữ các chứng chỉ số đã được phê duyệt.

Về mặt kỹ thuật, SSL sử dụng mã hóa công khai. Kỹ thuật này giúp cho Website và trình duyệt tự thỏa thuận (bước 4 ở hình trên) một bộ khóa sẽ dùng trong suốt quá trình trao đổi thông tin sau đó. Bộ khóa sẽ thay đổi theo mỗi trong lần giao dịch kế tiếp, một người khác sẽ không thể giải mã ngay cả khi có được dữ liệu của máy chủ lưu trữ chứng chỉ số nói trên.

Chứng thư SSLChứng thực website (SSL Certificate) chứa các thông tin sau:

  • Tên của chủ thể SSL
  • Số của giấy chứng nhận và ngày hết hạn
  • Một bản sao mã khóa của chủ thể SSL (A copy of the certificate holder’s public key)
  • Chữ ký số của cơ quan chứng nhận phát hành SSL

Các loại chứng thư an toàn SSL: